Atölyeler resimle düşünme egzersizlerinden oluşur. Resimle düşünmek resmi bir ifade aracı olarak tanımlamakla başlar. Bir cümlenin veya anlatımın sınırlarını resimle keşfetmek çocuklar için kendi zihinsel evrenlerine bir yolculuktur.
Bütün kültürlerin yazıdan önceki temel anlatım aracı resim idi. Çocuklar imgelem dünyasında yazı öncesi toplumlar kadar rahat dolaşırlar. Atölyeler bu yolculuklarında onlara eşlik eder.
Atölyeleri birer oyun olarak tasarladım. Çünkü resim de bir nevi oyundur ve içinde drama barındırır. Kolektif çalışmalarda her çocuğun kendi rengi ile ortaya çıkması amaçlanır. Bireysel anlamda atölyeler çocukların bağımsızlaşmasına ve giderek kendi seslerini, kendi şekillerini bulmalarına çalışır.
Her atölye bir sohbetle başlar. Sohbetimiz seçtiğimiz temaya dair bir kitap, bir şiir, bir fotoğraf veya bir filmden yola çıkar  ve çocukların içindeki yaratıcılığı  tetikler, çocukların görsel ve sözel malzeme ile beslenmelerini ve tartışarak yeni fikirler üretmelerini sağlar. Ardından yapılan bireysel ve kolektif çalışmalar birer ifade egzersizidir. Bu egzersizler resim ile söz arasında köprü oluşturarak tasavvur gücünü destekler.
Bağımsız düşünme, tasavvur, fikri resme aktarabilme ve soyutlama zaten çocukların sahip olduğu becerilerdir. Yaratıcı resim bu becerileri yaratmaya değil ortaya çıkarmaya çalışır. Bu süreç çocuklar için de benim için de hoş sürprizlerle doludur.
Çocuklarla Sanat Atölyeleri
 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!